Указ Президента України Про зупинення дії розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 року № 1527-р

02.02.2010

Кабінетом Міністрів України 16 грудня 2009 року видано розпорядження № 1527-р, яким Москаля Г.Г. призначено заступником Міністра внутрішніх справ України – начальником головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим.
Названим розпорядженням Кабінет Міністрів України вирішив питання призначення на посаду заступника Міністра внутрішніх справ України –начальника головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим народного депутата України.
За Конституцією України народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній основі (частина перша статті 78).
Згідно з частиною другою статті 78 Конституції України народні депутати України не можуть мати іншого представницького мандата, бути на державній службі, обіймати інші оплачувані посади, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.
У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, народний депутат України у двадцятиденний строк з дня виникнення таких обставин припиняє таку діяльність або подає особисту заяву про складення повноважень народного депутата України (частина четверта статті 78 Основного Закону держави).
Відповідно до Закону України "Про міліцію" особовий склад міліції складається з працівників, що проходять державну службу в підрозділах міліції, яким відповідно до чинного законодавства присвоєно спеціальні звання міліції (стаття 16), Водночас Законом України "Про державну службу" посади заступників міністрів віднесено до державної служби (стаття 25).
Однак дотепер народним депутатом України Г. Москалем у встановленому порядку не усунуто обставин, які призводять до порушення конституційних вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності.
З огляду на це перебування народного депутата України відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 року № 1527-р на посаді заступника Міністра внутрішніх справ України – начальника головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим не відповідає вищеназваним нормам Основного Закону держави.
Ураховуючи викладене, відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України  п о с т а н о в л я ю:

1. Зупинити дію розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 року № 1527-р "Про призначення Москаля Г.Г. заступником Міністра внутрішніх справ України – начальником головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим",

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В. ЮЩЕНКО

м. К и ї в
1 лютого 2010 року
№ 85/2010